Chirurgická stomatológia :
 všetky chirurgické zákroky na mäkkých a tvrdých tkanivách v dutine ustnej v rozsahu dentoalveolárnej chirurgie. Tu sú najčastejšie používané:

lokálne ošetrenie slizníc

plastiky frenúl, slizničných a väzivových pruhov

vestibuloplastiky

apikálne posuny

úprava vlajúceho hrebeňa

intraorálne incície dentogénnych abscesov

bežné extrakcie ( trhanie) mliečnych , alebo trvalých zubov

komplikované extrakcie

Chirurgické extrakcie

plastika oroantrálnej komunikácie

resekcie koreňového hrotu

cystektómie

egalizácie alveolárnych výbežkov

sinus lifty

riadená kostná 3D regenerácia

Veľký dôraz kladieme na mikrochirurgiu t.z. nezanechať žiadnu trvalú stopu po zákroku, k čomu je nevyhnutné tecnologicko materiálne vybavenie ambulancie a samozrejme aj samostatná operačná miestnosť.

O našej ambulancii

Naša ambulancia ponúka v centre Považskej Bystrice nadštandartné služby. Príďte sa o tom presvedčiť.

Zaujímavosti

Naša abmulancia je vybavená čakárňou s televíznym prijímačom, či Wi-Fi. Spríjemnite Vašu návštevu u nás.